image_pdfimage_print

Ông Đỗ Quang Hưng

Ông Đỗ Quang Hưng
Name: Ông Đỗ Quang Hưng
Title: Phó Giám đốc, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: dq.hung@vision-associates.com

Năng lực

Là một Luật sư Sở hữu Trí tuệ, trong hơn 25 năm làm việc, Ông Hưng đã trực tiếp tham gia nhiều tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hỗ trợ hàng nghìn khách hàng trong việc đăng ký, duy trì hiệu lực và bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ của họ ở Việt nam, Lào và Cămpuchia. Ông Hưng đặc biệt có kinh nghiệm và đã gặt hái được nhiều thành công trong các vụ việc liên quan đến khiếu nại và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt nam. Trong số nhiều khách hàng được hỗ trợ trong việc khiếu nại và xử lý vi phạm, có thể kể tới một số tên tuổi như ICI, GUCCI, UNZA, BAYER, ZOTUN, GOLD COIN, v.v.
Bên cạnh đó, Ông Hưng rất tích cực trong việc cập nhật các thay đổi về luật pháp và thực tiễn hoạt động sở hữu trí tuệ ở Việt nam với cộng đồng quốc tế, thông qua các bài viết, bài báo được giới thiệu trên nhiều ấn phẩm quốc tế và khu vực liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ như : Patent & Trademark World, Mondaq Business Briefing, IP Asia, Asean Lawyers, v.v..

Đào tạo

 • 2003, Thạc sỹ Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • 2000, Chứng chỉ khóa học về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Cục điều tra liên bang, Mỹ1999, Chứng chỉ khóa học về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ quốc tế, Đại học Tổng hợp Georgetown, Đại học Tổng hợp bang California và Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • 1995, Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam
 • 1994, Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Các hiệp hội

 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)
 • Hội Luật gia Thành phố Hà Nội (HLA)
 • Đoàn Luật sư Thành phố (HBA)
 • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
 • Hiệp hội Luật gia Châu Á Thái Bình Dương (LawAsia)
 • Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA)
 • Hiệp hội Luật sư sáng chế Châu Á (APAA)
 • Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN-IPA)
 • Hiệp hội Li-xăng (LES)
 • Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương (IPBA)

Hung, Do Quang

Trở lại