image_pdfimage_print

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bình

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bình
Name: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bình
Title: Partner, Financial Director / Business ConsultantChuyên gia tư vấn, Giám đốc TC
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pnx.binh@vision-associates.com

Năng lực

Ông Bình có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn kinh doanh trước khi tham gia Vision & Associates vào năm 1999. Ông Bình đã từng tham gia tư vấn cho nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam, bắt đầu từ giai đoạn nghiên cứu và khảo sát thị trường, hình thành ý tưởng đầu tư và phát triển dự án, xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu đối tác, cho đến giai đoạn triển khai thực hiện dự án.

Với trình độ chuyên môn được đào tạo về tài chính và bề dày kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm làm việc, Ông Bình đã tư vấn và hỗ trợ nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính. Ông Bình còn tham gia vào nhiều dự án có vốn tài trợ ở Việt nam với tư cách là chuyên gia tài chính, trong đó có các dự án về kiểm toán chẩn đoán, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, định giá doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ông Bình thiết lập và duy trì quan hệ chặt chẽ với nhiều cơ quan quản lý nhà nước cả ở trung ương và địa phương.

Đào tạo

  • 1998, Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam
  • 1991, Cử nhân tài chính, Đại học Kế toán Tài chính Hà Nội, Việt Nam
  • 1980, Kỹ sư, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các hiệp hội

  • Hội Luật gia Thành phố Hà Nội (HLA)
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Trở lại