image_pdfimage_print

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Name: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Title: Tổng Giám đốc
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: pnx.bac@vision-associates.com

Năng lực

Ông Bắc đã cùng với các thành viên khác thành lập Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates), và hiện đang nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Với trên 33 năm làm việc, Ông Bắc đặc biệt có kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp, phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, ngân hàng và tài chính, chứng khoán/ thị trường vốn, bất động sản, và sở hữu trí tuệ.

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, Ông Bắc đã tham gia hàng trăm dự án do các công ty đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam, như MOTOROLACARGILLIBMCITIBANK, NEC, EBARA, SWIRE, BHP, ANZ BANK, v.v… Trong lĩnh vực tư vấn về quản trị và tái cơ cấu doanh nghiệp, Ông Bắc đã tham gia nhiều chương trình dự án được tài trợ bởi các Chính phủ và các tổ chức quốc tế như DFID, DANIDA, NORAD, GTZ, SIDA, WB, IFC, MPDF, ADB, v.v…

Ông Bắc luôn được đánh giá là một trong số ít các luật sư sở hữu trí tuệ, có chứng chỉ đại diện sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ Việt nam cấp, và đã từng có thời gian là chuyên gia tư vấn pháp lý và là xét nghiệm viên sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Ông Bắc luôn được các tạp chí chuyên ngành quốc tế đánh giá rất cao là cá nhân hàng đầu trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Ví dụ, để có thêm chi tiết, quý khách có thể tham khảo tại: http://www.worldtrademarkreview.com/wtr1000/rankings/Detail.aspx?j=Vietnam

Đào tạo

  • 2001, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Henley Management College, Vương quốc Anh
  • 1995, Cử nhân luật, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
  • 1985, Chương trình sau đại học, Học viện Luật Sở hữu Trí tuệ Mátxcơva, Liên Xô (cũ)
  • 1984, Kỹ sư, Học viện Cơ khí Ô tô Mátxcơva, Liên Xô (cũ)

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Nga

Các hiệp hội

Bac, Pham Nghiem XuanBac, Pham Nghiem XuanThe Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsAsialaw Leading Lawyer

Trở lại