image_pdfimage_print

Bà Đỗ Ngọc Yến

Bà Đỗ Ngọc Yến
Name: Bà Đỗ Ngọc Yến
Title: Nhân viên, VP Sở hữu trí tuệ
Tel.: (84-24) 3934 0629
Fax.: (84-24) 3934 0631
E-mail: dn.yen@vision-associates.com
Areas of expertises:

Chuyên môn được đào tạo: Cử nhân Quan hệ quốc tế, Học viên Ngoại giao Việt Nam tốt nghiệp năm 2008; Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà nội tốt nghiệp năm 2013; Chứng chỉ khóa đào tạo nâng cao về Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý của WIPO; hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Quá trình công tác: Ageless IP Attorneys & Consultants (2008-05/2019) Vision & Associates (06/2019 đến nay).

Trở lại