Bảo Hiểm
image_pdfimage_print
Rất nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này: “Các luật sư Lưu Tiến Ngọc và Đặng Trọng Hiếu, phụ trách bộ phận bảo hiểm của Vision & Associates.”

Asialaw Profiles 2016/2017

Tốp 2: “Các luật sư Lưu Tiến Ngọc và Lê Tuấn Anh thường xuyên giải quyết các yêu cầu công việc liên quan tới bảo hiểm.”

Asia Pacific Legal 500 2016/2017

Mặc dù chỉ mới được hình thành vào kỷ nguyên phát triển mới, sau thời kỳ đổi mới khi người dân ngày càng có nhu cầu cao hơn về an toàn và an ninh trong cuộc sống và các hoạt động của mình, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã nhanh chóng phát triển để đón nhận sự tiếp cận của những đơn vị nước ngoài. V&A Legal đã giúp đỡ nhiều công ty bảo hiểm trên thị trường và thường xuyên tham gia vào những giao dịch liên quan tới những công ty bảo hiểm, cơ quan nhà nước và bên thứ ba có liên quan trong lĩnh vực này.

Đội ngũ 

Đi đầu trong lĩnh vực này, đội ngũ luật sư chuyên về Bảo hiểm của chúng tôi bao gồm những luật sư Việt Nam và luật sư quốc tế có kinh nghiệm, có bằng cấp và trình độ quốc tế, có sự hiểu biết thực tế về thị trường bảo hiểm Việt Nam và khung pháp lý, hai yếu tố có tầm quan trọng số một trong việc định hình dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Dịch vụ 

Dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;
  • Tư vấn về những khía cạnh pháp lý của bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm bắt buộc (ví dụ bảo hiểm cho bên thứ ba, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp);
  • Xem xét và giải thích hợp đồng bảo hiểm; và
  • Soạn thảo, nhận xét và hoàn tất hợp đồng.

Khách hàng 

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm MSIG, QBE, UIC, SwissRe…

Trở lại