Kiểu Dáng Công Nghiệp
image_pdfimage_print

Thông tin

1.    Tên, địa chỉ đầy đủ, quốc tịch của Người nộp đơn và Tác giả;
2.    Thông tin về quyền ưu tiên, bao gồm số đơn, ngày nộp đơn, quốc gia đơn ưu tiên được nộp nhằm hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari;

Tài liệu

1.    Bản sao bản mô tả và yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bằng tiếng Anh (nếu có);
2.    Ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng công nghiệp (6 bộ) từ trên xuống, dưới lên, bên trái, bên phải, mặt trước, mặt sau và phối cảnh (bản fax hình vẽ/ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, với điều kiện bản gốc được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);
3.    Bản sao có xác nhận tài liệu ưu tiên nhằm hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari (nếu có) (thông tin về quyền ưu tiên được chấp nhận để xin hưởng quyền ưu tiên với điều kiện bản sao có xác nhận tài liệu ưu tiên được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);
4.    Giấy ủy quyền cho Vision & Associates trong việc nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ (Bản fax Giấy ủy quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn với điều kiện Giấy ủy quyền gốc được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn. Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hay hợp pháp hóa lãnh sự).

Lưu ý

Bản mô tả và yêu cầu bảo hộ Kiểu dáng Công nghiệp có thể do Vision & Associates soạn thảo.

Trở lại
error: Content is protected !!