Các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp và người lao động để đối phó với dịch Covid-19
image_pdfimage_print

Chúng tôi xin được cập nhật thêm một số văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để ứng phó với tình hình hiện nay của dịch bệnh Covid-19 như sau:

1/         Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động theo Nghị Quyết số 42/NQ-CP

Chính phủ Việt Nam vừa qua đã ban hành Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (“Nghị quyết 42”). Theo đó, về nguyên tắc, Nghị quyết 42 sẽ được áp dụng cho người có thu nhập bị giảm sâu, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo được mức sống tối thiểu vì dịch Covid-19. Cụ thể:

STT Biện pháp hỗ trợ Đối tượng áp dụng Lưu ý
1. Trợ cấp 1.800.000 đồng/người/tháng Người lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Thời gian hỗ trợ: theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng/nghỉ không lương (tính từ 01 tháng 04 năm 2020 nhưng không quá 3 tháng)
2. Được vay lãi suất 0%, không cần tài sản đảm bảo tại Ngân hàng chính sách xã hội để trả lương 50% tiền lương tối thiểu vùng

Người sử dụng lao động (i) có khó khăn tài chính và (ii) đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Điều 98.3 Bộ luật lao động từ tháng 4 đến tháng 6/2020

 

  • Khoản vay được giải ngân trực tiếp cho người lao động bị ngừng việc
  • Thời hạn vay tối đa: 12 tháng
3. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.
  • Người sử dụng lao động (do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19) mà phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm công bố dịch, bao gồm cả trưởng hợp ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không lương.
  • Áp dụng cho cả người sử dụng lao độngngười lao động.
Thời gian tạm dừng đóng: tối đa không quá 12 tháng.

Lưu ý: Đối tượng thuộc trường hợp được hưởng cả 02 chính sách trở lên chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ cao nhất.

2/         Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Chính phủ Việt Nam vừa qua đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (“Nghị định 41”). Theo đó, về nguyên tắc, Nghị định 41 áp dụng cho một sốdoanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề quy định tại Điều 2 Nghị định 41. Các biện pháp hỗ trợ theo Nghị định 41 được quy định cụ thể như sau:

STT Biện pháp hỗ trợ Đối tượng áp dụng Lưu ý
1. Gia hạn nộp thuế VAT Áp dụng cho (i) VAT phát sinh hàng tháng từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2020, hoặc (ii) VAT phát sinh hàng quý của quý 1 và 2 năm 2020, tùy từng trường hợp;
  • Không áp dụng thuế VAT từ hoạt động nhập khẩu;
  • Thời gian gia hạn tối đa: 05 tháng.
Người nộp thuế phải nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo mẫu quy định) đồng thời với hồ sơ khai thuế, hoặc nếu không, thì không muộn hơn 30 tháng 7 năm 2020.
2. Gia hạn nộp thuế TNDN Áp dụng cho (i) thuế TNDN phải nộp năm 2019 và (ii) thuế TNDN tạm nộp của quý 1 và 2 năm 2020 Thời gian gia hạn tối đa: 05 tháng
3. Gia hạn nộp tiền thuê đất Áp dụng đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 (cho hình thức trả tiền thuê đất hàng nằm) Thời gian gia hạn tối đa là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2010.
Trở lại