Dịch Vụ Quản Trị Doanh Nghiệp
image_pdfimage_print
Nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này: “[…]”

Asialaw Profiles 2016/2017

Tốp 3: “Đội ngũ được biết đến nhờ tham gia vào các giao dịch Mua bán & Sáp nhập trong nhiều ngành và tư vấn về tái cơ cấu doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, đội ngũ luật sư làm việc tích cực với các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư tại Việt Nam.” “Luật sư Lưu Tiến Ngọc [Tốp 3] có kinh nghiệm hơn 2 thập kỷ tư vấn về pháp luật doanh nghiệp. Luật sư có kinh nghiệm sâu rộng trong mảng đầu tư trực tiếp nước ngoài; vốn tư nhân; bảo hiểm; và công nghệ, truyền thông và viễn thông. Luật sư tích cực tham gia tư vấn cho những khách hàng quan trọng trong các hợp đồng mua bán.”

Chambers Asia 2016/2017

“Vision & Associates có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các cơ quan này như Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Công ty cũng đã đủ vững vàng để giữ được các hợp đồng trong một năm kinh doanh khó khăn do các yếu tố kinh tế và địa chính trị. […]. Vision & Associates là một trong số ít các công ty luật của Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn cho các cơ quan nhà nước có liên quan như Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. […].”

International Finance Law Review 1000 2016/2017

Chúng tôi hiểu những thử thách của hoạt động kinh doanh trong thế giới kinh doanh phức tạp hiện nay và có thể hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro và xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả về chi phí. Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ về các vấn đề thiết yếu của doanh nghiệp, quản lý các thay đổi và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.  

Đội ngũ

Chúng tôi có một nhóm các chuyên gia tư vấn kinh doanh không chỉ có nền tảng kiến thức tốt về pháp luật mà còn hiểu biết về kinh doanh, và cam kết gắn bó với lĩnh vực này. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho một số lượng lớn các khách hàng doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Chúng tôi hiểu rõ về các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong công việc kinh doanh của mình và có đủ chuyên môn và nguồn lực để hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề đó.

Dịch vụ

Kinh nghiệm đáng kể của chúng tôi khi xử lý nhiều vấn đề đa dạng về doanh nghiệp đã tạo điều kiện để chúng tôi đóng góp một cách có hiệu quả vào việc hỗ trợ các khách hàng giải quyết các về đề mà khách hàng gặp phải ngay từ giai đoạn ban đầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ không chỉ cho khách hàng là công ty trong nước mà còn cả các công ty nước ngoài, trong tất cả lĩnh vực hoạt động kinh doanh, bao gồm:

  • Các công việc phải thực hiện, theo quy định pháp luật sau cấp phép (bao gồm xin cấp con dấu, mã số thuế, mã số xuất nhập khẩu, v.v.);
  • Tuân thủ pháp luật, báo cáo và công bố thông tin (bao gồm đại diện cho khách hàng trước các cơ quan Chính phủ, giữ mối liên hệ giữa khách hàng và cơ quan Chính phủ, v.v.);
  • Các dịch vụ thư ký (bao gồm dịch vụ thư ký cho các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, họp hội đồng quản trị); và
  • Cập nhật thông tin pháp lý, tư vấn nộp hồ sơ, v.v.

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm các công ty lớn trong nước như Acerlor-Mittal Vietnam, AVK Vietnam, Motorola Vietnam, HIECC, Young Ones, EGS Vietnam, Thyssen Vietnam, Nortel Vietnam, etc..

Trở lại