Bản Quyền
image_pdfimage_print
“The IP team at Vision & Associates is led by Dzung Nguyen. The firm is recommended for trade mark and copyright work. A client notes that practitioners at the firm are “professional, responsive and communicate well”. IP deputy director Hung Do handles trade mark registration and contentious matters. Also in the soft IP team are Hong Nguyen; Ha Nguyen, a deputy director who works on prosecution; and Quan Nguyen, who assists with enforcement actions. Clients of the firm include Yahoo! and Sony.”

IP Stars, Trademark & Copyright Editorial 2018

Tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay quyền tác giả, đó còn là nền tảng để xây dựng và thiết lập nên những tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Việc một công ty xác định, đăng ký và bảo hộ những thành quả sáng tạo của mình như thế nào là vấn đề mang tính chiến lược trong thị trường ngày nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên một phạm vi rộng lớn hơn, nhằm tạo và duy trì tính cạnh tranh của công ty mình. Chúng tôi hiểu rõ điều này và có thể giúp khách hàng đăng ký, bảo hộ và sử dụng hữu hiệu các tài sản trí tuệ.

Nguồn nhân lực

Chúng tôi có một đội ngũ luật sư quyền tác giả giàu kinh nghiệm và kiến thức không chỉ trong lĩnh vực luật về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của Việt Nam mà còn đối với cả luật và quy định quốc tế điều chỉnh việc đăng ký và thực thi quyền tác giả trên toàn cầu. Với đội ngũ này, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập, duy trì và thực thi quyền tác giả tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các tư vấn mang tính thực tiễn, với chất lượng cao, cũng như các dịch vụ khác cần thiết trong suốt quá trình đăng ký. Không chỉ thuần túy là thông tin lại các vấn đề phát sinh và hậu quả, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng các giải pháp. Trên hết, đội ngũ của chúng tôi được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam.

Dịch vụ 

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác định khả năng bảo hộ, tư vấn về việc đăng ký và các thủ tục khác nhằm đạt được ưu thế tối đa trong việc cấp lixăng và bảo hộ quyền tác giả. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả;
  • Nghiên cứu về quyền sở hữu và khả năng bảo hộ;
  • Tư vấn về việc đăng ký, sử dụng và bảo hộ;
  • Thương lượng và soạn thảo hợp đồng liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu, lixăng, chuyển nhượng và thu phí bản quyền (theo hợp đồng lixăng các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả;
  • Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm); và
  • Giải quyết tranh chấp quyền tác giả.

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Population Service International, IDG Ventures Vietnam, Apave Vietnam & Southeast Asia, Heritage Snacks & Foods, LG Electronics, Sony Corporation, Yahoo!, v..v..

Trở lại