Tranh Tụng

Tranh Tụng

On

Rất nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này: “Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc đứng đầu bộ phận giải quyết tranh chấp và tranh tụng của Vision & Associates. Công ty đã thành công trong việc đại diện cho nhiều khách…

Thuế

Thuế

On

Nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này. Asialaw Profiles 2016/2017 Tốp 3: “Vision & Associates vừa tư vấn cho một khách hàng về các hậu quả liên quan đến thuế khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty con và hỗ…

Bảo Hiểm

Bảo Hiểm

On

Rất nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này: “Các luật sư Lưu Tiến Ngọc và Đặng Trọng Hiếu, phụ trách bộ phận bảo hiểm của Vision & Associates.” Asialaw Profiles 2016/2017 Tốp 2: “Các luật sư Lưu Tiến Ngọc và Lê Tuấn…

Trở lại