Các Danh Hiệu 2016
image_pdfimage_print
  • Danh hiệu “Giao Dịch của Năm 2016” do Tạp chí Asian-mena Counsel bình chọn dành cho “Vụ Tranh Chấp Sở Hữu Trí Tuệ của Ponaflex” do Vision & Associates giải quyết;
  • Danh hiệu “Xuất Sắc Nhất về Pháp Luật Mua Bán Sáp Nhập” cho các Giải Thưởng Tinh Hoa Kinh Doanh năm 2016 và danh hiệu “Xuất Sắc Nhất về Pháp Luật Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài – Việt Nam cho các Giải Thưởng Pháp Lý năm 2016 do APAC Insider bình chọn;

 The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firmsundefined

Trở lại