Các Danh Hiệu 2015
image_pdfimage_print
  •  Danh hiệu “Hãng Luật Tốt Nhất ở Việt Nam” dành cho Phụ Nữ Châu Á với Luật Kinh Doanh của năm 2015 do Euromoney Legal Media Group bình chọn;
  • Danh hiệu “Công Ty Luật Việt Nam Có Các Giao Dịch Nổi Bật Nhất Của Năm” dành cho các Công Ty Luật Đông Nam Á năm 2015 do ALB bình chọn;
  • Danh hiệu “Hãng Luật về Sở Hữu Trí Tuệ của Năm – Việt Nam” năm 2015 do The Corporate Livewire bình chọn;
  • Danh hiệu “Hãng Luật Tốt Nhất về Mua Bán & Sáp Nhập năm 2015 & Giải Thưởng cho sự Sáng Tạo trong Luật Doanh Nghiệp – Việt Nam”, Danh hiệu “Giải Quyết Tranh Chấp năm 2015” và “Công Ty Luật Việt Nam Tốt Nhất về Luật Thương Mại” năm 2015 do Acquisition INTL bình chọn;
  • Đề cử cho “Công Ty Luật Việt Nam Của Năm về Chống Tờ-rớt và Cạnh Tranh” cho các Giải Thưởng Pháp Lý năm 2015 bởi The Lawyer Monthly;
  • Đề cử cho “Khảo Sát Quyền Tác Giả Sở Hữu Trí Tuệ Châu Á năm 2015” bởi Asia IP.

 The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firmsundefined

Trở lại