2006/2007
image_pdfimage_print
Asia Pacific Legal 500

Tài chính & Ngân hàng:

Tốp 2

Được xếp vào tốp 2, nhờ các thành công đáng kể của Công ty trong lĩnh vực này và việc tiếp nhận toàn bộ hoạt động, khách hàng, nhân sự của Deacons tại Việt Nam.

Tư vấn Doanh nghiệp:

Tốp 2

Vision & Associates được đánh giá cao hơn 1 bậc, sau khi tiếp nhận toàn bộ hoạt động, khách hàng, nhân sự của Deacons tại Việt nam. Các luật sư từ Deacons… đã làm nâng cao hơn nữa các năng lực chuyên môn và kinh nghiệp quốc tế của Công ty, và khẳng định rõ hơn nữa vị trí dẫn đầu của Vision & Associates tại Việt Nam. Công ty vẫn duy trì các quan hệ chặt chẽ với Deacons trong hoạt động tư vấn pháp lý, đồng thời tăng cường hơn nữa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực SHTT, tư vấn đầu tư và kinh doanh, thông qua mạng lưới các văn phòng của Deacons trong khu vực.

Giải quyết Tranh chấp:

Năng lực của Vision & Associates càng được khẳng định sau khi Công ty tiếp nhận toàn bộ hoạt động, khách hàng, nhân sự của Deacons tại Việt Nam, vào tháng 7 năm 2006.

Bảo hiểm:

Xếp hạng: Công ty Việt Nam duy nhất được xếp hạng.

Năng lực của Vision & Associates càng được khẳng định sau khi Công ty tiếp nhận toàn bộ hoạt động, khách hàng, nhân sự của Deacons tại Việt Nam.

Sở hữu Trí tuệ:

Tốp 1

Với uy tín đã được xác lập, Vision & Associates càng được đánh giá cao hơn nữa trong lĩnh vực SHTT, sau khi tiếp nhận toàn bộ hoạt động, khách hàng, nhân sự của Deacons tại Việt Nam.

Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc [một luật sư SHTT hàng đầu tại Việt Nam] được đánh giá rất cao bởi các kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bà Lê Thị Kim Dung, Ông Đỗ Quang Hưng, và Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc đã tạo dựng được vị thế vững chắc của Công ty trong lĩnh vực SHTT tại Việt Nam, đặc biệt là tại thị trường Hà Nội.

Bất động sản:

Vision & Associates đã thiết lập quan hệ chặt chẽ với Deacons, và đã tiếp nhận toàn bộ hoạt động, khách hàng, nhân sự của Deacons tại Việt Nam, nhằm tăng cường hơn nữa năng lực và kinh nghiệm của mình.

Trở lại
error: Content is protected !!