2004/2005
image_pdfimage_print
Asia Pacific Legal 500

Tư vấn Doanh nghiệp/ Thương mại:

Tốp 3

Vision & Associates là một công ty rất năng động, với những bước phát triển rất ấn tượng, thông qua số lượng ngày càng nhiều các khách hàng là các công ty Việt Nam và nước ngoài có tên tuổi. Công ty tư vấn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài (là các quỹ đầu tư, v.v.) trong việc hoàn thiện các giao dịch mua cổ phần/ phần góp vốn trong các công ty của Việt Nam. Công ty tham gia tích cực trong dự án tái cơ cấu thí điểm 3 TCT. Công ty đã thiết lập và duy trì quan hệ chặt chẽ với nhiều công ty luật quốc tế như Deacons, Freshfields, v.v., thiết lập và duy trì quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước ở cả trung ương và ở các địa phương.

Giải quyết Tranh chấp:

Vision & Associates đại diện cho nhiều khách hàng trong các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến thu hồi công nợ, tranh chấp thương mại, hợp đồng, xây dựng. Công ty cũng rất thành công trong việc trợ giúp khách hàng thực hiện các cuộc đàm phán, thương thảo ngoài tố tụng, đối với các tranh chấp của các bên liên quan.

Sở hữu Trí tuệ:

Tốp 1

Vision & Associates có một đội ngũ các luật sư và chuyên gia trong lĩnh vực SHTT, chuyên cung cấp các dịch vụ đăng ký bảo hộ, li-xăng, chuyển giao công nghệ, v.v..

Chamber Global

Tư vấn Doanh nghiệp/ Thương mại:

Tốp 1

Công ty: Các luật sư của Vision & Associates được biết đến như là “các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới DNNN.” Cùng với sự tham gia của các đối tác khác như KPMG, v.v., Công ty đã tư vấn cho Chính phủ trong các dự án tái cơ cấu DNNN, bao gồm tiểu dự án “Kiểm toán chẩn đoán các doanh nghiệp thuộc Vinafood” và các DNNN lớn khác. Công ty còn tham gia tư vấn cho Chính phủ trong khuôn khổ dự án HTKT do DFID tài trợ, trong việc tái cơ cấu 3 TCT lớn. Với đội ngũ gồm trên 20 luật sư (tư vấn pháp lý) và trên 40 luật sư (SHTT), và các chuyên gia tư vấn, Công ty có đầy đủ khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn tổng thể nhất, bao gồm tư vấn pháp lý, SHTT, đầu tư và kinh doanh. Công ty cũng rất tích cực trong việc mở rộng các dịch vụ của mình cho nhiều đối tượng khách hàng nước ngoài, trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực đào tạo, thông qua các trợ giúp đối với Oxford English UK trong việc thành lập công ty đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các luật sư: (Được xếp vào Tốp 1 các luật sư hàng đầu của Việt Nam), Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc được đánh giá cao không chỉ trong lĩnh vực tái cơ cấu các DNNN, mà còn trong các lĩnh vực khác như đầu tư nước ngoài, quản trị doanh nghiệp, và SHTT. Ông Bắc là một trong các luật sư Việt nam tham gia tư vấn cho WB trong việc xây dựng tài liệu mời thầu cho dự án cung cấp nước sạch nông thôn. Trong lĩnh vực này, Bà Lê Quỳnh Anh cũng được biết đến quan một số giao dịch khác mà Công ty có tham gia.

Các khách hàng: Vision & Associates hiện đang tư vấn và trợ giúp nhiều công ty trong nước và nước ngoài có hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các khách hàng của Công ty bao gồm: WB, ADB, DFID, DANIDA, Unilever Vietnam, Motorola, IBM, v.v.

Trở lại