image_pdfimage_print
Asia Pacific Legal 500

Tư vấn Doanh nghiệp/ Thương mại:

Tốp 3

Vision & Associates được đánh giá cao trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Sở hữu Trí tuệ:

Tốp 1

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Tổng Giám đốc, là luật sư hàng đầu của Vision & Associates trong lĩnh vực SHTT, tham gia tư vấn và trợ giúp nhiều giao dịch đăng ký bảo hộ quyền SHTT, li-xăng, v.v.

Trở lại
error: Content is protected !!